Nyårstal


Ett nytt år väntar

Ett helt år har gått och det är nu kanske dags igen att hålla nyårstal inför släkt och vänner. Har du svårt att hålla isär åren kan du ta hjälp av Talskrivarna för att hitta ett bra och balanserat tal som du kan krydda vidare med egna detaljer. Tänk bara på tiden så att klockorna inte ringer in det nya året utan dig.

Nedan är utdrag från nyårstal skrivna av Talskrivarna.


Ett nyår att minnas

”Vi möter ett nytt år, oanvänt och hoppfullt.

Men klockorna ringer inte bara för något nytt utan även för det år som just har passerat. Ett år med många minnen att ta tillvara.

Livet går och ett ögonblick kommer aldrig mer igen. Därför är det så viktigt att vi i varje stund och i varje händelse finner något som är värt att minnas i framtiden.”

Tillsammans inför nästa år

”Nu sluter sig åter den rundel som året utgör. Nu står vi alla inför ett nytt, ännu inte upplevt, år.”

”För femåringen är året som har gått en femtedel av hela livet, men för fyrtiofemåringen utgör samma tid en mycket mindre del.”

Kvinnans fullständigt orealistiska nyårslöfte

”Nu skall jag bli som ny, med getingmidja och rosenhy.

Jag skall börja jogga och dansa och springa. ”Kom an” gamla nyårsklocka – du kan ringa!”